Drina značenje

Drina, rijeka duga 346 km, desni pritok Save; nastaje sutokom Pive i Tare. Dijelom toka granična rijeka između BiH i Srbije. Hidroelektrane.