Drim značenje

Drim (alb. Drini), rijeka u Albaniji, duga 154 km; nastaje spajanjem Bijeloga i Crnoga Drima.