drhtulje značenje

drhtulje (Torpedinidae), razred hrskavičnih riba široka trupa s električnim organima za omamljivanje plijena i obranu; u Jadranu: d. šarulja, d. kolobarka i d. mrkulja.