Drava značenje

Drava, rijeka duga 720 km, desni pritok Dunava; izvire u S Italiji, protječe Italijom, Austrijom, Slovenijom i Hrvatskom (većim dijelom toka granična rijeka prema Madžarskoj). Djelomično plovna; u gornjem toku niz hidroelektrana.