Drašković značenje

Drašković, Janko, grof (1770–1856), jedan od pokretača i ideologa hrv. nar. preporoda; suosnivač »Čitaonice«, »Matice ilirske« i »Gospodarskoga društva«, suradnik Danice. Njegova Disertacija (1832) ima programatsko značenje za ilirizam.