drama značenje

drama (grč.). 1. Uz liriku i epiku jedan od triju gl. knjiž. rodova. 2. Knjiž. djelo u kojem se neko zbivanje prikazuje u izravnom obliku, pretežno kroz akciju i govor likova.