Drăgoi značenje

Drăgoi, Sabin (1894–1968), rum. skladatelj; jedan od začetnika moderne rum. glazbe. Opere Nesreća; Kir Ianulea; koncerti; komorna i vokalna djela; zbirka Colinde.