Drač značenje

Drač (alb. Durrës), grad i luka u Albaniji; 85 400 st. Kulturno, trg. i ind. središte. Turizam. Ostaci ant. grada Dyrrachiona. – D. su ← 625. utemeljili korintski Grci (Dorani) pod imenom Epidamnos; ← 229. Rimljani ga preimenovali u Dyrrachion; iz njega je polazila Via Egnatia prema Bizantu; poslije pod vlašću Bizanta, cara Samuila, Napuljskoga Kraljevstva (13. st.), Nemanjića (14. st.), Mletaka (1392–1501), Turaka (1501–1912). Prijestolnica Albanije 1912–13.