dotacija značenje

dotacija (lat.), novčani iznos što ga neka pravna osoba (općina, ustanova, država, organizacija) daje drugoj pravnoj osobi za pokriće njezinih rashoda.