Dora značenje

Dora (D. Riparia i D. Baltea), ime dvaju pritoka rijeke Pada. Hidroenergetski izvori SZ Italije.