Dominikanska Republika značenje

Dominikanska Republika, država u I i sr. dijelu otoka Hispaniole (Haiti); 48 715 km2, 8 230 720 st. Gl. grad Santo domingo. Stanovnici su mulati (73%), bijelci (16%) i crnci (11%). Poljoprivreda (šećerna trska, riža, kukuruz, kava, duhan, kakaovac, kokosov orah, agrumi, banane, kikiriki, pamuk); stočarstvo (goveda, svinje, konji, koze, ovce). Rudarstvo (boksit, sol, željezo, nikal). Šećerane, cementare, duhanska i tekst. ind.; gl. luke i međunar. zračne luke Santo Domingo i Puerto Plata. – pov Otok Haiti otkrio je K. Kolumbo 1492; 1697. podijeljen između Francuske i Španjolske; 1795. čitav pripao Francuskoj; na poč. 19. st. ponovno pod Španjolskom. 1821. otok se proglasio neovisnim; 1844. odvojio se I dio kao D. R. (1861–65. pod španj. vlašću). SAD 1905. preuzimaju nadzor nad financijama i okupiraju otok (1916–24). Od 1930. diktatura generala R. L. Trujilla, nakon čijeg se ubojstva 1961. na vlasti izmjenjuju voj. hunte. 1965. izbija građ. rat; SAD vojno interveniraju. 1966. donesen je novi ustav i uspostavljena civilna vlada; predsjednik je postao Joaquín Balagner (ponovo je na vlasti 1970–78. i 1986–96). God. 2001. u borbi protiv kriminala angažirana je i vojska.