Domazet značenje

Domazet, Davor-Lošo (1948), hrv. admiral, u Jugoslavenskoj narodnoj armiji do 1991. Načelnik Glavnoga stožera oružanih snaga Republike Hrvatske 1998–2000., potom umirovljen.