doktor značenje

doktor (lat.). 1. Titula koja označuje najviši akademski stupanj, položeni doktorat znanosti na temelju javne obrane pisanoga znanstvenoga rada (disertacije ili teze). 2. Kolokvijalno: liječnik.