doksologija značenje

doksologija (grč.), pjesma kojom se u kršć. liturgiji slavi Presveto Trojstvo; mala d. (Slava Ocu i Sinu …) i velika d. (Slava Bogu na visini …).