dojenje značenje

dojenje, prehrana djeteta na prsima mlijekom dojilje; najbolja i najpotpunija prehrana dojenčeta; nakon 2–3 mjeseca upotpunjuje se dopunskom hranom (voćni sokovi), a od 6 mjeseci postupno se zamjenjuje drugom hranom.