doină značenje

doină, rum. lirska nar. pjesma koja izražava čežnju, sjetu i ljubav; specifične je glazb. strukture.