dohodak značenje

dohodak, 1. količina novca koju neka osoba ostvari u određenome razdoblju; 2. d. poduzeća, u bruto-iznosu novostvorena vrijednost, u neto-iznosu kad se od novostvorene vrijednosti odbiju neki troškovi (kamate, doprinosi, članarine, porez na promet); 3. narodni (nacionalni) d., novostvorena vrijednost → brutto domaćega proizvoda.