Dogovor o metru značenje

Dogovor o metru (Metarska konvencija; franc.: Convention du Mètre), međunar. sporazum iz 1875. o prihvaćanju jedinica metar i kilogram definiranih pramjerama, te o osnutku Međunar. ureda za utege i mjere (Bipm) u Sèvresu kraj Pariza te Međunar. odbora za utege i mjere (CIPM).