doga značenje

doga (engl. dog: pas), vrsta krupnoga i jakoga psa; nekada ratnički, lovački i čuvarski pas; danas čuvar i pratilac.