docta ignorantia značenje

docta ignorantia (lat.: učeno neznanje), izraz iz naslova djela Nikole Kuzanskoga, po kojemu se najviši stupanj učenosti sastoji u spoznaji da se o Bogu ne može ništa saznati.