Dobronić značenje

Dobronić, Lelja (1920-2006), hrv. povjesničarka umjetnosti; istraživala umj. i kult. baštinu S Hrvatske, os. Zagreba, od sr. vijeka do kraja 19. st. Biskupski i kaptolski Zagreb; Slobodni i kraljevski grad Zagreb.