djetlići značenje

djetlići (Picoides), rod ptica; žive na stablima, hrane se ličinkama kukaca; vrste: mali, planinski, crvenoglavi, sirijski, veliki i troprsti djetlić.