djelo značenje

djelo, idejna tvorevina, oblik.vana i iskazana jezičnim, lik., glazb. i dr. sredstvima, koja sjedinjuje osnovne ljudske osobine: maštu, osjećajnost i misao.