djeljivost značenje

djeljivost, svojstvo cijelih brojeva da se mogu podijeliti bez ostatka s nekim drugim cijelim brojem.