djelitelj značenje

djelitelj, broj kojim se dijeli, divizor; → dijeljenje.