Divnić značenje

Divnić, Frane (1612–93), hrv. glazb. pisac i dirigent; franjevac, djelovao u Zadru i Piranu. Sastavio više liturgijskih zbornika s napjevima (očuvano više graduala, antifonara, kantuala i dr.).