divizionizam značenje

divizionizam (franc.), lik slikanje sitnim mrljama ili točkicama osnovnih čistih boja koje se, gledane iz daljine, stapaju u određene sekundarne boje; tehnika karakteristična za impresioniste i neoimpresioniste. Usp. poentilizam.