dispozitivno pravo značenje

dispozitivno pravo (lat. ius dispositivum), skup pravnih propisa koji reguliraju određene pravne odnose, ali ujedno ovlašćuju pravne subjekte da očitovanjem svoje volje odstupe od postavljenih pravila (građanskopravni ugovor). supr prisilno pravo (ius cogens).