dispozitiv značenje

dispozitiv (lat.), pravo pravorijek, izreka presude ili rješenja koja sadrži sudsku odluku.