disponent značenje

disponent (lat.), opunomoćenik, ovlaštenik, koji samostalno i s vlastitom odgovornošću obavlja određene poslove.