diskant značenje

diskant (lat.), vrsta srednjovj. višeglasja, raširena od 12. st.; temelji se na suprotstavljanju jedne ili više melodijskih linija (glasova, dionica) temeljnoj melodiji prema načelu protupomaka. Suprotstavljanje, tj. diskantiranje, odvija se u istim notnim vrijednostima, uz neznatno ukrašavanje. Izrazom d. označivao se i najviši glas skladbe u dvoglasnom, troglasnom ili četvoroglasnom diskantu.