disanje značenje

disanje, fiziol. proces u kojem organizam prima kisik (O2) iz zraka ili iz vode, a izlučuje ugljikov dioksid (CO2). U čovjeka i viših životinja d. se odvija u 3 faze: 1. vanjsko d., udisanje O2 i izdisanje CO2 kroz pluća ili kroz škrge, 2. prenošenje O2 krvnim optokom od plućnih mjehurića (odn. škrga) do stanica tkiva, a CO2 obratnim putem, i 3. prelaženje kisika iz krvi u stanice tkiva, gdje se zbiva unutarnje d. ili oksidacija org. tvari stanice uz oslobađanje energije; u najnižih životinjskih vrsta vanjsko d. obavlja se cijelom površinom kože.