diplomatika značenje

diplomatika (znanstveni lat. iz grč.), pomoćna pov. znanost koja se bavi proučavanjem povelja i sl. dokumenata s pravnoga i pov. aspekta.