diorama značenje

diorama (grč.), djelomično prozirna slika izazvana reflektiranim i emitiranim svjetlom da bi stvorila dojam mijenjanja (npr. zalaza sunca, oblaka); preteča kinematografa, upotrebljava se, npr., u kazališnim predstavama.