dionizijski značenje

dionizijski, prema imenu boga Dioniza, u F. Nietzschea, tamni, ekstatički, strastveni poriv. supr apolonski.