Diomed značenje

Diomed, kralj Arga; po Homeru, grč. junak Trojanskoga rata. Prema tradiciji osnivač više gradova po J Italiji.