dioda značenje

dioda (grč.), 1. elektronska cijev s dvije elektrode (katoda i anoda); 2. kristalna d., elektronički element sastavljen od dva sloja poluvodičkoga kristala (tipa P i tipa N); osnovno je svojstvo ovisnost vodljivosti o polaritetu napona; posebni tipovi d.: fotodioda, → svijetleća d., tunelska d., Zenerova d. i dr.