Dinarsko gorje značenje

Dinarsko gorje (Dinarske planine), planinski sustav nazvan po planini Dinari; nastao nabiranjem za alpske orogeneze u tercijaru. Pruža se od SZ prema JI (dinarski smjer) od Furlanske nizine do Jadranskoga mora, na S preko Ljubljanskoga barja do Save, na I do Kolubare, Ibra, Kosova polja, na JI do Drima i Skadarske kotline. Dijeli se u 3 pojasa (primorski, središnji i sjeveroistočni), ili u vapnenačko područje na JZ s razvijenim kršem i područje na SI s paleozojskim naslagama i eruptivima.