Dilj značenje

Dilj (Dilj-gora), gora u sr. Posavini; najviši vrh Cinkovac 461 m. Hrastove šume. Vinogradarstvo.