dilema značenje

dilema (grč.), izbor između dviju podjednakih mogućnosti; alternativa, nedoumica.