dikromizam značenje

dikromizam (grč.), fiz svojstvo tijela (npr. nekih minerala) da pokazuju različite boje ovisno o debljini sloja ili smjera gledanja.