dikcija značenje

dikcija (lat.). 1. Način izgovaranja, izražavanja riječi, fraza, stihova. 2. Jasnoća i čistoća govora.