dikasterij značenje

dikasterij (grč.: sudište), u ant. Grčkoj, narodni sud; u sr. vijeku, viša vlast, više sudstvo; u hrv.-ug. drž. zajednici od 17. st., visoka drž. vlast, vlada. Dvorski d., namjesničko vijeće za Hrvatsku i Slavoniju, podčinjeno austr. ministarstvu unutar. poslova.