dijeta značenje

dijeta (grč.), poseban način života kao metoda liječenja; naziv se pretežito upotrebljava u smislu posebne vrste prehrane (kvalitativno i kvantitativno); gl. vrste: bubrežna, dijabetična, redukcijska (kod gojaznosti).