dijereza značenje

dijereza (grč.). 1. lingv odjelito izgovaranje dvaju susjednih samoglasnika koji se inače redovito izgovaraju kao dvoglas, odn. kao jedan slog. 2. knjiž odmor u ant. stihu koji se javlja prema prirodnom ritmu kazivanja, isto: cezura u silabičko-tonskoj versifikaciji.