dijeljenje značenje

dijeljenje (divizija), osnovna računska operacija recipročna množenju, tj. utvrđivanje koliko je puta neki broj (b, djelitelj ili divizor) sadržan u nekom drugom (c, djeljeniku ili dividendu), pri čemu se kao rezultat dobiva količnik ili kvocijent (a), što se piše c : b = a, ili u obliku razlomka c/b=a.