dijatomejska zemlja značenje

dijatomejska zemlja→ kremena zemlja