dijastola značenje

dijastola (grč.), širenje srca i arterija, koje se ritmički izmjenjuje sa stezanjem (sistolom).