dijaskop značenje

dijaskop (grč.), projektor za projiciranje dijapozitiva.