Dijana značenje

Dijana, staroitalska božica svjetlosti, lova, prirode i poroda; zaštitnica plebejaca i robova.